Solatum – patientinformation

Home » Solatum – patientinformation

Om SolatumTM SolatumTM er et produkt til dig, hvis beskyttende lag i blæren er ødelagt. SolatumTM er specialudviklet til at give en midlertidig erstatning af dette lag.

Blærens funktion er at opsamle urin. Men urinen indeholder forskellige affaldsstoffer, som vil irritere blærevæggen, hvis ikke den har et beskyttende lag. Under normale omstændigheder har alle et beskyttende lag, som kaldes ”GAG-laget”. Hvis dit GAG-lag er blevet ødelagt, har du ikke den naturlige beskyttelse længere. Derfor vil affaldsstoffer fra urinen irritere blærevæggen. Det kan føre til symptomer som f.eks. smerter, sammentrækning af blæren og blærebetændelse.

SolatumTM er til dig, hvis GAG-lag er ødelagt. SolatumTM instilleres i blæren og vil herefter lægge sig som et beskyttende lag i blæren. Således erstatter SolatumTM GAG-laget. Laget skal gradvist bygges op, derfor vil du ofte starte med en instillation i blæren en gang pr. uge i fire til seks uger. Herefter vil du sædvanligvis fortsætte med en instillation i blæren en gang pr. måned.

Behandlingsformen afhænger af dine symptomer, og hvorvidt årsagen til det ødelagte GAG-lag kendes. Hvis behandlingen forløber, som den skal, vil dine symptomer mindskes. Og du vil opleve mindre trang til vandledning samt færre smerter og gener.

Bivirkninger

SolatumTM virker lokalt i blæren og er uden kendte bivirkninger. Oplever du bivirkninger under behandlingen, bør de indrapporteres til lægen, sygeplejersken eller direkte til Lægemiddelstyrelsen. Har du spørgsmål til, hvordan SolatumTM virker, så tøv ikke med at kontakte os.

Vejledning

  • Tøm blæren helt vha. et kateter (medfølger ikke).
  • Sprøjten med SolatumTM er klar og sættes på kateteret (brug evt. den adapter, der ligger i pakningen).
  • Instiller hele SolatumTM-opløsningen i blæren. For at få det bedste resultat bør SolatumTM-opløsningen blive i blæren så lang tid som muligt. Ideelt set bør der gå 60 minutter, inden man går på toilettet og tømmer blæren. Som minimum 30 min.
  • Kassér sprøjten efter brug – den er til engangsbrug.